Demoniczny czas wieku rębnego

       Dawne przysłowie mówi: "Żywicę duszkiem pić - rychło osiągniesz wiek rębny." Znaczy, że nie tylko drzewa, ale i ludzie mają swój dobry czas.  Encyklopedia Leśna podaje wieki "wyznaczające czas osiągania celu gospodarowania, określa się jako przeciętne wieki rębności dla głównych gatunków drzew w obrębach leśnych." Kto jednak powiedział, iż ta rzecz ma dotyczyć …

Czytaj dalej Demoniczny czas wieku rębnego