Z okazji dziesięciolecia stosowny punk widzenia

                                    Większym kalectwem od ślepoty jest zaślepienie              "Dawno, dawno, temu na tej szerokości geograficznej oraz na styku klimatu lądowego z morskim było sześć pór roku. Gościło u nas lato, zima, przedwiośnie i wiosna, …

Czytaj dalej Z okazji dziesięciolecia stosowny punk widzenia