Opowieść o Kartoflisku, czyli blogowej Ziemi Obiecanej

                           Każdy ma swoją wizję Ziemi Obiecanej. Wprawdzie S. W. Reymont za swoją  nie dostał nagrody Nobla, ale Kartoflisko jako ta wyjątkowa ziemia słynna  z gruli, pyr, bulw i ziemniaków ma jeszcze szansę na tę nagrodę przez  w y j ą t k o …

Czytaj dalej Opowieść o Kartoflisku, czyli blogowej Ziemi Obiecanej