Słońca potrafią ludziom namieszać

About two Suns and other revelations thoughtlessly thrown into the net. Stary świat się kończy co widać gołym okiem. Odeszły czasy, kiedy każdy pił kieliszkiem na zdrowie, a teraz doszło do tego, że Polak alkoholem myje ręce i nawet nogi nim smaruje. Koniec świata. "Nic nie jest tak ważne, jak ci się wydaje, kiedy o …

Czytaj dalej Słońca potrafią ludziom namieszać