O jednym muralu

About graffitti and murals. Większość wie, kim jest Banksy. To twórca bajecznych murali, które są komentarzami rzeczywistości. Takie malowane, zaangażowane komentarze-murale zapadają głęboko w pamięci. Jego słynny mural pt. "Sorry. Życie, które zamówiłeś, jest już poza zasięgiem" pasuje do pandemii. Mural z napisem "Nie wierzę w globalne ocieplenie", a widzimy blok zanurzony w połowie w …

Czytaj dalej O jednym muralu