Zmierzyć odsetek cierpienia w odchodzeniu

About my sister's death from cancer. https://www.youtube.com/watch?v=IsF53JpBMlk Najpierw był werbel potem kolejno dołączały altówki, wiolonczele, kontrabasy po to, by narastała dynamika muzyki przez włączenie kolejnych instrumentów smyczkowych, perkusyjnych, strunowych, czy dętych. Podstępna narracja podpowiada, że to następne podłączenia do kolejnych apatatur... Proza pamięci jeszcze się tliła i wyprowadzała na manowce, gdyż świat na sterydach jest …

Czytaj dalej Zmierzyć odsetek cierpienia w odchodzeniu