Proza i poezja człowieka na skraju

Reflective post about everyday prose and own limitations. Życie prozą płynie..., wielowątkową narracją..., z dialogami i monologami..., a człowiek tylko stawia te kropki, a to pod wykrzyknikiem, a to pod pytajnikiem, a także na końcu każdego  zdania. Jako że jestem po tej dziesiątce, więc lata zobowiązują do korzystania z prawideł gramatycznych czasu zaprzeszłego. Zatem... Oczy …

Czytaj dalej Proza i poezja człowieka na skraju